تنها یک راه نجات وجود دارد

گفت‌وگو با حسین آخانی، زیست شناس و استاد دانشگاه تهران

 احیای دریاچه ارومیه با رویکرد اکولوژیک را شماری از استادان دانشگاه و پژوهشگران مستقل داخل و خارج ایران پیشنهاد داده‌اند. حسین آخانی یکی از اعضای هیئت علمی در دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران است که سالها در مورد اکولوژی و تنوع زیستی شوره‌زارهای ایران تحقیق می‌کند از پشتیبانان رویکرد اکولوژیک است. در این مصاحبه از ضرورت اجرای رویکرد اکولوژیک، امکان عملیاتی شدن آن و نقش تشکل‌های مردم‌نهاد داخل و خارج ایران برای بهبود شرایط دریاچه ارومیه می‌گوید.

 

Posted in: دسته‌بندی نشده