مرگ یا زندگی؛ مساله این است

آخرین خبر این است که دریاچه ارومیه به طور کلی خشک شده است. شماری همچنان عقیده دارند این پهنه آبی نیمه‌ جان است و می‌توان آن را نجات داد. اما گروهی دیگر بر این باورند که باید دریاچه را هر چه زودتر به مرگ ابدی فرو برد، نمک‌ آن را فروخت و در اراضی باقی مانده پارک ایجاد کرد. در عین حال چندین گروه با دیدگاه‌های مختلف به دنبال پیدا کردن راهی برای نجات یکی از بزرگترین دریاچه‌های شور جهان هستند.

Posted in: دسته‌بندی نشده