توضیح در مورد مجمع عمومی انجمن کوه نوردان ایران

به اطلاع دوستان و علاقه مندان می رساند که در فرم دعوت اعضای انجمن به مجمع عمومی و نیز در خبر اعلام نتیجه ی انتخابات هیات مدیره و بازرس، اشتباهی رخ داده بود و عنوان نشست “مجمع عمومی فوق العاده” عنوان شده بود در حالی که این نشست “مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده” انجمن بود.

ضمن پوزش از اشتباه پیش آمده در زیر آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی  منتشر می شود.

با احترام

 هیات مدیره

برای دیدن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده لطفا اینجا کلیک کنید.

 

به نقل از سایت انجمن

 

Posted in: دسته‌بندی نشده