چه کسی ارومیه را خشکاند؟

کمتر کسی است که نشنیده باشد فقط پنج درصد دریاچه ارومیه باقی مانده است. از نقطه نظر فنی، خشک شدن ارومیه ارتباط مستقیمی دارد با عدم مدیریت آب در کل حوزه آبریز دریاچه ارومیه. استفاده مفرط از آب‌های سطحی و زیرزمینی برای گسترشِ بدون برنامه و بدون مطالعه کشاورزی و صنایع کم‌بازده و مناطق مسکونی ظرف سه دهه گذشته عامل اصلی مرگ تدریجی نگین فیروزه‌ای آذربایجان بوده است. احداث میانگذر ارومیه موسوم به جاده شهید کلانتری که کلنگ احداث آن سال ۱۳۵۹ به زمین خورد نیز در نابودی ارومیه سهمی چشمگیر داشته است.

از نقطه نظر مدیریتی، عامل و مقصر اصلی دریاچه ارومیه اما همچنان از دیدها پنهان است. کسی که با وجود مطلع بودن از پیش‌بینی‌های کارشناسی سکوت کرد و به توسعه ناهمگون و بی‌ضابطه فرصت داد ارومیه به این روز سیاه بیافتد. این عامل مخرب کسی نیست جز

Posted in: دسته‌بندی نشده