دوره‌ای برای مدیران تشکل‌های مردم‌نهاد

یک سازمان را چگونه می‌توان مدیریت و راهبری کرد؟ مستندسازی، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی چیست؟ چگونه یک سازمان با سهولت بیشتری به سوی اهداف خود حرکت می‌کند؟ اگر سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه محیط‌زیست سوال‌های مطرح شده را بدانند، آیا قادر خواهند بود آسان‌تر در راستای ماموریت و چشم‌انداز سازمانی‌شان حرکت کنند؟

به تازگی یک آکادمی آنلاین راه‌اندازی شده برای آموزش رمز و راز موفقیت سازمان‌های مردم‌نهادِ حرفه‌ای. نام این آکادمی آنلاین یاری‌کده است. تشکیلاتی که معتقد است «تنها یک محیط آموزشی برای دست‌اندرکاران سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) نیست، بلکه فضایی

Posted in: دسته‌بندی نشده