روزی به یاد پرندگان مهاجر

چرا قرار است یادی کنیم از پرندگان مهاجر؟ آیا فقط چرایی و چگونگی مهاجرت پرندگان اهمیت دارد؟ این موجودات آیا می‌توانند در زندگی ما اثرگذار باشند؟ پرندگان مهاجر در ایران چه وضعیتی دارند؟ چرا در تقویم جهانی یک روز به پرندگان مهاجر اختصاص داده شده است؟ اگر چنین سوال‌هایی از ذهن‌تان گذشته است، نوشتار حاضر سعی می‌کند خیلی خلاصه به آنها پاسخ دهد. 

پرندگان مهاجر در آداب و رسوم، سنت‌ها و عقاید مردمان جهان نقشی اثرگذار داشته‌اند. به عنوان مثال هنوز در بخش‌هایی از ایران این اعتقاد وجود دارد که لک‌لک‌ها به خانه خدا می‌روند. وقتی این پرندگان سفید و بزرگ جثه مهاجرت می‌کنند غیبت‌شان سفر به مکه تعبیر می‌شود و برای همین به آنها حاجی لک‌لک می‌گویند. در داستان‌های اساطیریِ یونان، عقاب طلایی و عظیم‌الجثه‌ای همواره در کنار

Posted in: دسته‌بندی نشده