سال نو مبارک!

زیبایی بهار به تکرار نیست بلکه به نو شدن و شکفتن است. تبریک به هر اندیشه ای که نو می شود. سال نو مبارک!

Posted in: دسته‌بندی نشده