اعلام بورس UNESCO/ISEDC – 2014

بورس UNESCO/ISEDC از طرف یونسکو برای سال 2014 اعلام شده است. این بورس از طرف مرکز گسترش انرژی پایدار مسکو برای مدت 4 هفته (9 مهر تا 4 آبان 93) در اختیار 20 نفر واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

هدف از اعطای این بورس، افزایش ظرفیت‌سازی و گسترش و توسعه منابع انسانی در زمینه منابع انرژی-های پایدار و تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه می باشد.

Posted in: دسته‌بندی نشده