پنج شنبه پانزده اسفند : دعوت به کافه کوه

تو کافه کوه میتونیم هم دیگه رو ببینیم، چهره به چهره و چشم در چشم

میتونیم دست هم رو بفشاریم و گرمی حضور دوست رو حس کنیم

تو کافه کوه پشت مانیتور نیستی! تو وایبر و فیس بوک و چی و چی نیستی! گوشی تلفن هم دستت نیست! خودِ خودِ رفیقت رو می بینی

گفتن و شنیدن، گلایه کردن، دوستی آغاز کردن، خندیدن از ته دل و حتی گریستن آن زمانی که قلبت از کوچ نابهنگم رفیقی درد میگیرد!

کافه کوه آخر سال یه چیز دیگه اس!! از دستش ندین!

قرار دیدارمان : پنج شنبه پانزده اسفند … ساعت پانزده … کافه محمد تهرانی


Posted in: دسته‌بندی نشده