طرح "همراه اول" برای چاپ نشدن قبض‌ها

لطفا با مراجعه به  تارنمای شرکت همراه اول، درخواست کنید که قبض کاغذی برایتان فرستاده نشود.

Posted in: دسته‌بندی نشده