درخت‌کاری در منطقه‌ی دماوند

هیات کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی شهرستان دماوند با همراهی “انجمن دانش آموختگان دماوند” و “انجمن زیست محیطی دماوند پایدار” و جمعی از دیگر طبیعت‌دوستان، در دامنه‌های مجاور چشمه اعلا درخت‌کاری خواهند کرد. این سازمان‌ها، دوستداران آبادانی شهر دماوند و دغدغه‌مندان محیط زیست را به مشارکت در این برنامه دعوت کرده‌اند.

 جمعه شانزدهم اسفند 1392 ساعت 9 صبح، چشمه اعلا

 

و برنامه‌ای دیگر در تهران، از سوی جمعیت داوطلبان سبز

Posted in: دسته‌بندی نشده