تشویش یا تشویق اذهان عمومی

نخست، خبر غیردقیق این است: «شکار برای پنج سال ممنوع می‌شود.» خبرگزاری‌ها و بعضی سایت‌ها آن را بازنشر می‌کنند. اما چرا؟ می‌توان دو احتمال در نظر گرفت: یا خبرنگاران چندان دل به کار نداده و از جلسه با مدیر کل اداره حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست به صورت انتخابی و گزینشی گزارشی تهیه کرده‌اند و یا این که از یکی دو رسانه خواسته‌اند خبر را آن گونه منتشر کنند (نگارنده سال‌ها پیش شاهد این روش بود. مدیری در جمع خبرنگاران موضوع مهمی را عنوان می‌کرد و بعد می‌گفت این خبر را فعلا منتشر نکنید. اما یکی دو خبرنگار یا رسانه نزدیک، پیش از سایرین آن موضوع را روی خروجی رسانه‌های خود قرار می‌دهند). انتشار چنین خبری آن هم به اشتباه درباره شکار آیا تشویش اذهان عمومی است یا تشویقی برای هواداران احساساتی و البته شهرنشین که برای مدیران جدید سوت بکشند و کف بزنند؟

دوم، حالا که خبر ممنوعیت پنج ساله شکار اشتباه است، خبر دقیق چیست؟ 

Posted in: دسته‌بندی نشده