روز جهانی حیات‌وحشِ آنها و ما

سوم مارس از سوی سازمان ملل به نام روز جهانی حیات‌وحش نامیده شده است. ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳ در شصت و هشمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد شد که به منظور توجه بیشتر جهانیان، یک روز به جانوران و گیاهان وحشی اختصاص یابد. روز سوم مارس در واقع روز انعقاد کنوانسیون جهانی تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در خطر انقراض است.

هم‌زمان با برگزاری این روز در ایران

Posted in: دسته‌بندی نشده