برگزاری مسابقه برداشت آزاد از کاریکاتورهای محیط زیست

مجتمع آموزشي خديجه کبري به منظور آشنا ساختن دانش آموزان با مقوله محيط زيست و تاکيد بر اهميت اين موضوع اقدام به برگزاري مسابقه برداشت آزاد از کاريکاتورهاي محيط زيست کرده است.

 

Posted in: دسته‌بندی نشده