در ایران، هنوز کوه‌نوردی زنده است!

خبر صعود زمستانی قله‌ی شاخک از رخ شمالی به دست تیم انجمن کوه‌نوردان زنجان (به سرپرستی محسن سعید زاده)، و نخستین صعود زمستانی دیواره‌ی شمالی علم کوه از مسیر 48 لهستانی‌ها (به سرپرستی احسان پرتوی نیا)، همه‌ی کسانی را که به کوه‌نوردی باکیفیت علاقمند هستند، شاد کرد.

گروه دیده‌بان کوهستان انجمن کوه‌نوردان ایران، به دست اندر کاران این دو برنامه‌ی شاخص امسال، شادباش می‌گوید.

 

Posted in: دسته‌بندی نشده