همراهی و هماهنگی برای عادی سازی

استقلال آزادی جمهوری اسلامی میوه و دست آورد پیروزی و فجر انقلاب شکوهمند اسلامی است، که برای حفاظت از دست آوردها و شکوفایی آن باید به جنبه های مختلف توجه کرد. استقلال در ابعاد مختلفی به توانایی یا خود اتکایی یا خودکفایی و در کل قطع وابستگی نیاز دارد، خودکفایی در بخش کشاورزی و سایر کالاها و مواد صنعتی ازجمله دارو، ضریب امنیت را تنزل داده و وجنات یک عنصرمستقل را مخدوش می کند.

 با ملاحظه تفاوت های بالندگی سرمایه انسانی کشورها می توان دریافت که رشد اقتصادی کشور در سال های87 – 88  – 89  واقعی نبود. استخراج مواد خام معدنی و درآمد حاصل از آن نباید در محاسبه نرخ رشد 

Posted in: دسته‌بندی نشده