کافه کوه دو ساله شد…

کافه کوه دوساله شد…

دو گزارش در مورد کافه کوه دی نود و دو بخوانید:

اینجا  – نشاط کوهستان و

اینجا – پلوار هفتاد

روز اول جشنواره ی فیلم انجمن کوه نوردان ایران و کافه کوه هم زمان بودند و متاسفانه امکان حضور در کافه کوه دی را نیافتم.

Posted in: دسته‌بندی نشده