تجمع جمعی از دوستداران حیوانات و محیط زیست در اعتراض به شکار حیات وحش

.

تجمع جمعی از فعالان محیط زیست و دوستداران حیوانات در اعتراض به شکار حیات وحش در مقابل ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست

عکس از ولی اله ثقفی، سایت سازمان حفاظت محیط زیست کشور

Posted in: دسته‌بندی نشده