نمایش فیلم «لیلای بی لیلی»

فیلم «لیلای بی لیلی» ساخته ی رضا نظامدوست در جشنواره ی فیلم انجمن کوه نورزدان ایران نمایش داده میشود.
فرصت پیش آمده برای تماشای این فیلم را از دست ندهید!! 
Posted in: دسته‌بندی نشده