پلنگ زیبای تنکابن آرام گرفت.

«البرز» پلنگ زیبای تنکابن هفتمین پلنگی است که در یکماه اخیر از چرخه زیستی طبیعت ایران خارج شده است. وضعیت اسفناک این پلنگ هشت ساله با ۵۰ گلوله در بدن، دستانی شکسته و قطع شده ، پاهایی فلج و دندان هایی شکسته نمادی از سبعیت و زیاده خواهی ما انسانهاست. نمی توان آنچه بر این حیوان رنج کشیده رفته را دید و بر مظلومیت و بی پناهی حیات وحش این مرز وبوم نگریست! امیدوارم انتشار هرچه بیشتر این خبر باعث بیداری وجدان های خفته «شکارچیان بی رحم» و همینطور «نابودگران زیستگاههای طبیعی» این گونه ی ارزشمند در کشورمان گردد.

سبزپرس پلنگ تنکابن با 50 گلوله در بدن

تصاویری از مرگ آرام پلنگ تنکابن

پلنگ تنکابن راحت شد

Posted in: دسته‌بندی نشده