معرفی کتاب: کاربرد فلوتاسیون در محیط زیست

عنوان : كاربرد فلوتاسيون در محيط زيست
زير عنوان : تصفيه پساب هاي صنعتي و بازيابي باطله هاي معدني
مولف : دكتر احمد خدادادي، مهندس رحمان احمدي
 
 
خلاصه (از مقدمه مولفین) : اين اثر، اولين كتابي است كه بطور جامع در زمينه كاربرد روش فلوتاسيون در محيط زيست به رشته تحرير در آمده است. كتاب حاضر كه در هشت فصل براي دانشجويان و كارشناسان رشته هاي مهندسي فرآوري مواد معدني، مهندسي محيط زيست، مهندسي شيمي و مهندسين عمران- محيط زيست تنظيم شده، نتيجه تلاش مؤلفين در جهت رفع كمبود منابع موجود در اين زمينه مي باشد. در نگارش اين كتاب سعي شده است كه مطالب به گونه اي بيان شود كه درك و مفهوم آن براي خواننده آسان باشد.
فصل اول کتاب كه تحت عنوان “مروري بر فرآيند فلوتاسيون در محيط زيست” ارائه شده، علاوه بر معرفي روش هاي مختلف فلوتاسيون (معمول و نوين) مورد استفاده در محيط زيست، به موضوعات ديگري نظير فرآيند و مكانيزم حذف ناخالصي ها از پساب هاي صنايع و عوامل مؤثر بر تصفيه پساب ها پرداخته شده است. فصل دوم تا هفتم اين كتاب به جنبه هاي كاربردي روش هاي مختلف فلوتاسيون در تصفيه پساب هاي صنايع مي پردازد. در فصل هشتم كاربرد روش هاي فلوتاسيون جهت بازيابي باطله هاي معدني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
Posted in: دسته‌بندی نشده