9 کتاب تاثیرگذار محیط زیستی

سایت everblue اسامی نه کتاب تاثیرگذار محیط زیستی را به نام های زیر اعلام نموده است. اسامی کتابها عبارتند از :  

1) Silent Spring by Rachel Carson

کتاب بهار خاموش نوشته راشل کارسون ترجمه وهابزاده، کوچکی،علیزاده؛ انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد  

2) A Sand County Almanac by Aldo Leopold

3) Walden by Henry David Thoreau

  4)The Outermost House by Henry Beston

  5) An Inconvenient Truth by Al Gore

6) Cradle to Cradle by William McDonough & Michael Braungart

7) Hot, Flat, and Crowded: Why We Need a Green Revolution–and How It Can Renew America by Thomas Friedman

8) Plan B 4.0: Mobilizing to Save Civilization by Lester Brown

کتاب«پلن B» با نام نجات محیط زیست به قلم  لستر براون، با ترجمه حمید طراوتی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

9) Eaarth: Making a Life on a Tough New Planet by Bill McKibben

همانطور که ملاحظه می فرمایید از میان کتابهای بالا تنها دو کتاب به فارسی ترجمه شده اند. در صورت علاقمندی می توانید مطلب را در لینک زیر مطالعه نمایید.

Great Reads About Sustainability

 

Posted in: دسته‌بندی نشده