تنوع زیستی جزایر، عنوان روز جهانی تنوع زیستی 2014

مجمع عمومی ملل متحد، سال 2014 را «سال بین المللی ملتهای جزیره ای کوچک در حال توسعه» نامیده است. جزایر و نواحی دریایی نزدیک ساحل، اکوسیستم های منحصر به فردی را تشکیل می دهند که اغلب از گونه های گیاهی و جانوری متنوع و بومی تشکیل شده اند که در هیچ جای دیگری از زمین یافت نمی شوند. این اکوسیستم ها به عنوان میراث یک تاریخ تکاملی منحصر به فرد، گنجینه ای بی نظیر محسوب می شوند. همچنین این اکوسیستم ها کلیدی برای معیشت، اقتصاد، رفاه و هویت فرهنگی 600 میلیون جزیره نشبن، یعنی یک دهم جمعیت جهان می باشند.

با این ذهنیت، عنوان روز جهانی تنوع زیستی، فرصتی بی نظیر را برای تقویت نوآوری های موجود فراهم می آورد. همچنین سومین کنفرانس بین المللی در خصوص دولتهای جزیره ای کوچک در حال توسعه، از اول تا چهارم سپتامبر 2014 در آیپا ساموئا برگزار خواهد شد. روز بین المللی تنوع زیستی فرصتی را برای درگیر نمودن عموم مردم در آگاهی رسانی در زمینه ارزشهای تنوع زیستی برای رفاه بشر در سرتاسر جهان، و نیز ایجاد ارتباط میان تلاشهای صورت گرفته در راستای حمایت از برنامه راهبردی کنوانسیون 2020-2011 و اجرای اهداف سه گانه کنوانسیون، فراهم می کند.
دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی از کشورهای عضو دعوت نموده است که عکسهای دیجیتالی (در سطح آماتور یا حرفه ای) مرتبط با عنوان «تنوع زیستی جزایر» را جهت استفاده در انتشارات مربوط به روز جهانی تنوع زیستی 2014، همراه با اعطای حق استفاده ی کنوانسیون از عکسهای مذکور جهت اهداف غیر تجاری، برای دبیرخانه کنوانسیون ارسال نمایند.
شایان ذکر است عکسها ممکن است در انتشارات آتی کنوانسیون و در خارج از چارچوب روز جهانی تنوع زیستی استفاده شوند. همچنین دبیرخانه کنوانسیون درخواست نموده است عکسهای دیجیتالی با کیفیت خوب در قالب JPEG, TIFF یا PSD برای دبیرخانه ارسال گردند. تصاویر با dpi300  و با ابعاد حداقل 10 تا 15 سانتی متر مناسب خواهند بود. یادآوری می گردد در زمان ارسال، اطلاعات مربوط به محتوای عکس، و نام شخص عکاس حتما وارد گردد.
لازم به ذکر است ارسال عکسهایی با مشخصات فوق الذکر برای دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی، مستلزم هماهنگی با مسئول دبیرخانه تنوع زیستی مستقر در معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
 
Posted in: دسته‌بندی نشده