دریاچه ی اورمیه و سد سازی

مهندس فدایی فر مدیر طرح جامع آب، در همایش ٣٠ اردیبهشت در بابل گفت که سهم سدها در عقب نشینی شدید دریاچه ی اورمیه، فقط چهار درصد است! دکتر راضیه لک، استاد دانشگاه و سرپرست مدیریت زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی، در گفتگویی که با رادیو ایران صدا (www.iranseda.ir) داشته است، گفته که از سال 1999 به بعد، در نوسان آب دریاچه ی اورمیه شکستی ایجاد شده که هیچ تطابقی با دوران های پیشین ندارد.

قطعا بیشترین تاثیر را بر روند رو به خشکی رفتن این دریاچه ی بزرگ، سد سازی داشته است. گزارش احمد پازوکی از برنامه ی رادیویی دکتر لک و مهندس درویش را در اینجا بخوانید.