اقیانوس ها درباره تاثیر انسان‌ها بر اقلیم چه می گویند؟

ارزیابی جدیدی که توسط پنل بین دولتی تغییر اقلیم IPCC)) انجام شده است نشان می دهد که تاثیر انسان‌ها بر اقلیم در اکثر مناطق مختلف دنیا قابل مشاهده است.

نتایج این ارزیابی که 27 سپتامبر 2013 منتشر شده است گزارش جامعی در مورد بررسی علوم فیزیکی تغییر اقلیم ارائه می کند و این نتیجه را می گیرد که به احتمال قوی تاثیرات انسانی، علت اصلی گرمایش دیده‌شده از قرن بیستم تاکنون می باشد. 
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند به لینک زیر مراجعه کنند:

اقیانوس ها درباره تاثیر انسان ها بر اقلیم چه می گویند؟

Posted in: دسته‌بندی نشده