آقای شعاعی، فوتبال ببینید!

خطای غیر قابل بخشش فدراسیون فوتبال در بازی با عراق که منجر به حذف تیم امید ایران از رقابت های مقدماتی المپیک شد، برای چندمین بار نشان داد که این دستگاه های رسمی و "متخصص" برخلاف آن چه که در مورد خودشان می پندارند، در موارد پر شماری اشتباه می کنند. اگر مشابه چنین خبطی را یک باشگاه یا سازمان غیر دولتی مرتکب شده بود، با آن چه می کردند؟!

بد نیست که آقای شعاعی رییس فدراسیون کوه نوردی هم که خویشتن را در جایگاهی برتر از افکار عمومی کوه نوردان می پندارند و فکر می کنند که می توانند از صعودهای هیمالیایی تا غارنوردی، از اسکی کوهستان تا سنگ نوردی سالنی، و از دوچرخه سواری کوهستان تا ورود و خروج کوه نوردان خارجی را به بهترین وجه مدیریت کنند و در این زمینه ها نیازی به سازمان های غیر دولتی ندارند... اندکی تامل کنند!

تنها خرد جمعی است که کم ترین خطا را دارد... .