نمایشگاه هنر محیطی در خانه هنرمندان ایران

زیست بوم: «زمین و زمان» عنوان نمایشگاهی از آثار هنر محیطی است که با تلاش احمد نادعلیان از ۲۰ هنرمند محیطی سراسر کشور گردآوری شده و ۱۶ دی در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش فارس، احمد نادعلیان هنرمند محیطی، درباره برگزاری نمایشگاه هنر محیطی در خانه هنرمندان ایران توضیح داد: این نمایشگاه منتخبی است از آثار ۲۰ هنرمند محیطی و فعال محیط زیست در سراسر کشور که این آثار در قالب مستندات و عکس‌های آثار، ویدئو و چیدمان به نمایش درمی‌آید. او درباره عنوان این نمایشگاه «زمین و زمان» هم توضیح داد: هنر محیطی با زمین سر و کار دارد و عکاسی و مستندسازی آن نیز بسیار حائز اهمیت است که زمان اجرای آثار را ثبت می‌کند. او با تأکید بر رویکرد زیست محیطی این آثار گفت: همه آثار این نمایشگاه رویکرد زیست محیطی دارند و همه هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه نیز جزء فعالان محیط زیست هستند. ‌آثار این نمایشگاه در تمام گالری‌های طبقه اول خانه هنرمندان شامل گالری ممیز، میرمیران و تالار زمستان از ۱۶ تا ۲۷ دی‌ماه به نمایش درمی‌آید. او همچنین این نمایشگاه را پیش درآمدی برای جشنواره بعدی هنر محیطی عنوان کرد و گفت: آثار برتر این نمایشگاه برای جشنواره هنر محیطی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نادعلیان در بخش دیگری از سخنانش درباره ضرورت برگزاری این نمایشگاه گفت: امروزه بحران محیط زیستی در هر دهکده‌ای دیده می‌شود و نیز مشکلی است که دهکده جهانی با آن روبرو است. از این رو در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم توجه به محیط با رویکردی زیست محیطی، زیباشناسی و یا منظر شهری روز به روز بیشتر می‌شود و شتاب چشمگیر هنر محیطی و پیشرفت آن در عصر حاضر و توسعه آن به وسیله رسانه‌ها و فضاهای ارتباطی زمینه‌های افزایش کمی و کیفی ارائه آثار و فعالیت‌های هنری را فراهم کرده است. وی افزود: گسترش و تنوع هنرهای محیطی در دهه‌های گذشته و استفاده از قابلیت‌ها و امکانات ارائه و بیان هنری در این فضاها برای اهداف مختلف ارتباطی و اطلاع رسانی، علمی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، تجاری و تبلیغی، خدماتی و تفریحی و …، توجه به این حوزه میان‌رشته‌ای را برای حیات اجتماعی هر جامعه ضروری می‌سازد. او تصریح کرد: هنر محیطی دریچه‌ای است که به واسطه آن می‌توان هنر، فرهنگ و شرایط محیط زیست را دید. این هنر به واسطه رسانه‌ها می‌تواند در بستری به وسعت جهان ارائه شود و فارغ از اینکه مخاطبان در چه جغرافیای زمانی و مکانی باشند، این هنر همچنین واسطه ای است برای تعامل بین انسان و محیطی که او در آن زندگی می‌کند.

نمایشگاه هنر محیطی با آثاری از ۲۰ هنرمند محیطی و فعال محیط زیست ۱۶ دی‌ماه در خانه هنرمندان ایران گشایش می‌یابد.

 

Posted in: دسته‌بندی نشده