اولین تلاش ایرانی برای صعود زمستانی یک هشت هزارمتری


نام مهدي قلي پور كوهنورد تبريزي و دو كوهنورد ايتاليايي دانیل ناردی (Daniele Nardi) و لانفرانکو کاستیلیون (Lanfranco Castiglion) در فهرست كوهنورداني كه زمستان امسال بر روي قله هاي هشت هزار متري تلاش خواهند كرد به چشم مي خورد. اين فهرست را سايت خبري اكس وب منتشر كرده است.

براي اولين بار است كه كوهنوردي از كشورمان در فصل زمستان روي يك قله هشت هزار متري تلاش خواهد كرد . لازم به ذكر است كه تمامي تلاش ها براي صعود زمستاني قله نانگاپاربات تاكنون با شكست روبرو شده و در صورت موفقيت قلي پور وي اولين كوهنوردي خواهد بود كه توانسته است قله نانگاپاربات را در زمستان صعود كند

برايش آرزوي موفقيت دارم.


منبع:آیاز  و  سولدوز