برنامه های "نگاهبانی دماوند"

از سال 1384 با جلب همکاری گروه های کوه نوردی، انجمن های زیست محیطی و دیگر طبیعت دوستان، توانسته ایم هر سال در فاصله ی 15 خرداد (روز جهانی محیط زیست) تا 13 تیر (جشن تیرگان/ روز ملی دماوند)، روزهای تعطیل را در دامنه های جنوبی دماوند به آموزش چهره به چهره در زمینه ی حفظ محیط کوهستان بپردازیم و در نزدیک ترین جمعه به سیزدهم تیر هم جشن تیرگان یا جشن دماوند را در شهر رینه برگزار کنیم. این مجموعه برنامه ها، کمک موثری بوده است به برقراری و تعمیق ارتباط ما با گروه هایی از اهالی رینه و پلور و مجموعه ی طرفداران محیط زیست. همچنین نقش ملموسی داشته است در افزایش آگاهی زیست محیطی کسانی که در آخر هفته برای تفریح و پیاده روی به حاشیه ی جاده ی پلور- رینه می آیند. 

دوستان رسانه ای نیز هر سال لطف کرده و تا حدی فعالیت های ما را پوشش داده اند که این خود سبب طرح مسایل مربوط به دماوند (و به طور کلی کوه ها) در مطبوعات و خبرگزاری ها و صدا و سیما، و در نتیجه موجب افزایش حساسیت همگانی نسبت به کوهستان های کشور شده است. در این میان همه ساله، حسین عبیری نقش بسیار موثری در طرح موضوع و در جلب خبرنگاران و اهالی رسانه به منطقه داشته است. چند خبر و گزارش  مربوط به این موضوع را که در یکی دو هفته ی اخیر در جام جم آنلاین، اطلاعات، و خبرگزاری ایلنا درج شده است، می توانید در تارنگار حسین عبیری ببینید.

امسال هم  فعالیت هایی مرتبط با طرح نگاهبانی دماوند از نیمه ی خرداد آغاز شده است؛ از 16 تا 20 خرداد که با کوه نوردان آمریکایی در مسیر جنوبی دماوند بودیم، یک پاک سازی اساسی در اطراف "بارگاه سوم" و یک پاک سازی در کل مسیر صعود جنوبی دماوند انجام دادیم. در روز جمعه 27 خرداد اعضایی از دفتر نمایندگی انجمن در بابل، گروه کوه نوردی شرکت سایپا، و افرادی از انجمن دوستداران دماوند ؛ و در روز جمعه 3 تیر در شرایط هوای مه آلود و سرد، اعضای دفتر انجمن در آمل، اعضای انجمن دوستداران دماوند، و ... در دشت خومه (دشت شقایق) و چند نقطه ی دیگر حضور یافتند.

برای آشنایی بیشتر با روز ملی دماوند، طرح نگاهبانی دماوند، و انجمن دوستداران دماوند، به این یادداشت نگاه کنید.