نشست ستاد هماهنگي دوازدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست در استان البرز برگزار شد.

همزمان با دوازدهمين دوره نمايشگاه بين المللي محيط زيست سومين جلسه ستاد هماهنگي اين دوره از نمايشگاه در اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز با حضور معاونين ، مسئولين ستادي اداره كل و روساي واحدهاي تابعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان البرز،در اين جلسه مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز از حضور واحدهاي صنعتي سبز و تشكل هاي مردم نهاد در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست خبر داد و بر لزوم برنامه ريزي هاي فرهنگي و آموزشي در طول برگزاري نمايشگاه و نيز آموزش زيست محيطي براي خانواده و كودك تاكيد نمود.

همچنين مقرر شد در اين نمايشگاه ضمن معرفي مناطق حفاظت شده استان و ارزشهاي تنوع زيستي، از تصاوير و نمونه هاي گياهي و جانوري در كنار كتابچه اي كه شامل معرفي محيط زيست طبيعي و انساني استان مي باشد و نيز عملكرد ادارات حفاظت محيط زيست شهرستان هاي استان نيز در قالب استند در نمايشگاه عرضه گردد.
در ادامه ضمن برنامه ريزي لازم جهت چگونگي تجهيز، طراحي و اجراي نمايشگاه مسئولين و تيم هاي مربوطه جهت حضور در نمايشگاه استان تعيين و شرح وظايف آنها مشخص و اعلام شد.ضمناً براي حضور محيط ياران در نمايشگاه و نيز مسابقات زيست محيطي پيشنهادات مربوطه ارائه و تصميم لازم اتخاذ شد.

Posted in: دسته‌بندی نشده