دومین همایش آموزشی فناوری نانو – اردیبهشت 1392

محورهاي همايش:
نانو فيزيك
نانوالكتريك
نانومكانيك
نانوشيمي و مهندسي شيمي
نانوپزشكي و داروسازي نانو در زيست شناسي
نانو در علوم كشاورزي
نانو در محيط زيست
نانو در رياضيات و محاسبات
نانو در اقتصاد و مديريت
نانو بیو تکنولوژی 
فناوری نانو در جهان امروز/ فناوری نانو و آینده
و دیگر حوزه های
مرتبط با فناوری نانو

 
برگزار كنندگان: ستاد ترویجی فناوری نانو استان فارس
شرکت دانشبنیان نانوفناور فاران
مهلت ارسال چكيده مقالات: 30 دی 1391
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 1 اسفند 1391
تاريخ برگزاري همايش: 15 اردیبهشت 1392
سايت همايش: snec.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 09371768493
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: شیراز
ایمیل:
[email protected]
Posted in: دسته‌بندی نشده