در رأی گیری برای انتخاب شعار روزجهانی آب 2013 شرکت کنید.

بخش آب سازمان ملل متحد از علاقه مندان دعوت کرد در رأی گیری برای انتخاب شعار روز جهانی آب سال 2013 شرکت کنند. بخش آب سازمان ملل متحد(UN-Water) در راستای اعلام سال 2013 به عنوان "سال بین المللی همکاری آبی"، مسابقه انتخاب شعار روز جهانی آب 2013 را برگزار می کند.

بخش آب سازمان ملل متحد سه شعار را از بین 12151 شعار دریافت شده از 5654 نفر از 180 کشور جهان انتخاب کرده و از علاقه مندان دعوت می کند که از تاریخ 10 آذر تا 5 دی ماه 1391(30 نوامبر تا 25 دسامبر 2012) با مراجعه به سایت

 http://www.unwater.org/watercooperation2013/slogan.html

در رأی گیری انتخاب شعار نهایی برای روز جهانی آب 2013 از سه شعار اعلام شده شرکت کنند.
بخش آب سازمان ملل متحد برنده نهایی و نیز شعار رسمی روز جهانی آب 2013 را در تاریخ 11دی ماه 1391(31 دسامبر 2012)اعلام خواهد کرد.

Posted in: دسته‌بندی نشده