کنفرانس ملی مدیریت سیلاب- اسفند 1391

اهداف كنفرانس:
– هم‌انديشي و انتقال تجارب خبرگان داخلي و خارجي در حيطه مديريت سيلاب
– تعامل موثر دانشگاهيان و مسؤلان
– آموزش، آگاهي‌بخشي و ارتقاء ظرفيت‌هاي انساني
– همگرا كردن نگرش نهادها در پياده‌سازي مديريت سيلاب
– شناسايي خلاء‌هاي پژوهشي در مديريت سيلاب محورهاي كنفرانس :


برنامه‌ريزي، ترتيبات نهادي و مديريت
برنامه‌ريزي شهري و شهرسازي
– قوانين، استانداردها، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه مديريت سيلاب
– مديريت سيلاب‌هاي شهري در كلانشهرها
– تدوين برنامه عملياتي مديريت سيلاب
– ارزيابي و آسيب‌سنجي خطر سيلاب و راهكارهاي تعديل آن
– نقش و هماهنگي نهادها در مديريت سيلاب
– مشاركت‌هاي مردمي و نقش سازمان‌هاي غير دولتي در مديريت سيلاب
– مديريت منابع انساني، مالي و تجهيزاتي در مديريت سيلاب
– مديريت سيلاب‌هاي مناطق روستايي
– مديريت رودخانه‌هاي شهري


اثرات سيلاب بر بخش‌هاي مختلف
نقش سازمان‌هاي امدادي-خدماتي (آتش‌نشاني، امداد و نجات، مراكز درماني و…) در مديريت بحران سيلاب
– خسارات ناشي از سيلاب در بخش كشاورزي و دامپروري
– اثر سيلاب بر سازه‌هاي خاص، تأسيسات و شبكه‌هاي حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري
– اثر سيلاب بر خطوط انتقال نفت و گاز، آب و برق، تأسيسات هسته‌اي و سامانه‌هاي ارتباطي و مخابراتي
– مديريت سيلاب در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي
– سيلاب و اثرات زيست‌محيطي آن


مباحث نوين در مديريت سيلاب
سيستم‌هاي هوشمند و هشدار سريع سيلاب
– چالش‌هاي تأمين منابع مالي در مديريت سيلاب
– راهكارهاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي مقابله با سيلاب
– تغيير اقليم و اثرات آن در بروز سيلاب
– نقش تكنولوژي و فناوري‌هاي نوين در مديريت سيلاب
– تجربيات ملي و بين‌المللي در حوزه سيلاب
– صنعت بيمه و مديريت ريسك سيلاب
 


تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1391/11/7
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1391/11/15
مهلت ثبت نام: 1391/11/25 

Posted in: دسته‌بندی نشده