فراخوان مقاله برای مجله " پژوهش آب در کشاورزی"

به نقل از سایت موسسه تحقیقات آب و خاک : مجله " پژوهش آب در کشاورزی" با گستره موضوعی نیاز گیاهان به آب، روشهای آبیاری، کیفیت آب و اثر آن روی کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی، کاربرد آبهای غیر متعارف در کشاورزی، بهره وری و کارآیی آب در مقیاس مزرعه ، شبکه های آبرسانی و حوضه های آبریز، حفاظت آب در کشاورزی، قوانین آب، مسایل زهکشی، حرکت آب در خاک، حساسیت و تحلیل گیاهان به تنش آبی، خشکسالی، برهمکنش آب و کود، رابطه آب و تولید محصولات کشاورزی و شبیه سازی( مدلینگ)، به تصویب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رسیده است. لذا از همه پژوهندگان و علاقمندان به نشر دانش و یافته های علمی در پیوند با موضوع ها و مسایل آب در کشاورزی دعوت می شود که با ارسال پستی نوشتار های تحقیقاتی خود به غنای علمی این مجله بیافزایند. همچنین از علاقمندان داوری مقالات دعوت می شود که مشخصه های علمی، رشته مورد نظر برای داوری و آدرس پست الکترونیکی( E-mail) خود را به آدرس زیر اعلام فرمایند.پست الکترونیکی:
[email protected]
تلفن/ نمابر: 02616208796
آدرس پستی: کرج، میدان استاندارد، جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو، بلوار امام خمینی(ره)، موسسه تحقیقات خاک و آب، دفتر مجله پژوهش آب در کشاورزی، کد پستی 3177993545


Posted in: دسته‌بندی نشده