برگزاری کارگاه های آموزشی آب و خاک

موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک دانشگاه تهران و انجمن علوم خاک ایران برگزار می کند:

 1- کارگاه آموزشی مدل سازی بر مبنای هوش مصنوعی  در علوم و مهندسی محیط زیست - مدرس : دکتر شهاب عراقی نژاد ۷ و ۸ آذرماه ۱۳۹۱

 2- کارگاه آموزشی کاربرد RS و GIS در علوم آب و خاک و محیط زیست - مدرسین : دکتر فریدون سرمدیان و دکتر علی اکبر نوروزی ۲۱ و ۲۲ آذرماه ۱۳۹۱

3- کارگاه آموزشی کاربرد حسگرهای زیستی در مطالعات آلاینده های محیط زیست - مدرس : دکتر احمدعلی پوربابایی  ۲۲ آذرماه ۱۳۹۱

آخرین مهلت ثبت نام اول آذر ۱۳۹۱

مکان : کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

 برای دریافت اطلاعات بیشتر لینک زیر را ملاحظه نمایید.

http://utcan.ut.ac.ir/wseri/news.aspx?title

 

 
Posted in: دسته‌بندی نشده