برگزاری کارگاه های آموزشی آب و خاکموسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک دانشگاه تهران و انجمن علوم خاک ایران برگزار می کند:


 1- کارگاه آموزشی مدل سازی بر مبنای هوش مصنوعی  در علوم و مهندسی محیط زیست – مدرس : دکتر شهاب عراقی نژاد ۷ و ۸ آذرماه ۱۳۹۱


 2- کارگاه آموزشی کاربرد RS و GIS در علوم آب و خاک و محیط زیست – مدرسین : دکتر فریدون سرمدیان و دکتر علی اکبر نوروزی ۲۱ و ۲۲ آذرماه ۱۳۹۱


3- کارگاه آموزشی کاربرد حسگرهای زیستی در مطالعات آلاینده های محیط زیست – مدرس : دکتر احمدعلی پوربابایی  ۲۲ آذرماه ۱۳۹۱


آخرین مهلت ثبت نام اول آذر ۱۳۹۱


مکان : کرج – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی برای دریافت اطلاعات بیشتر لینک زیر را ملاحظه نمایید.


http://utcan.ut.ac.ir/wseri/news.aspx?title


 

 

Posted in: دسته‌بندی نشده