معرفی کتاب : باروری ابرها از باور تا واقعیت

 از سوی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها کتاب "باروری ابرها،‌از باور تا واقعیت"منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، کتاب "باروری ابرها،‌ از باور تا واقعیت" که با گردآوری و تالیف منصوره سیدحسنی و از سوی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرهای موسسه تحقیقات آب به مرحله انتشار رسیده، پاسخ به سئوالاتی است که در این حوزه ی در حال توسعه مطرح است.
در این مجموعه تلاش شده است با بهره‌گیری از منابع علمی متنوع ،‌ در قالب پرسش و پاسخ، زمینه آشنایی با دانش عمومی و تخصصی ابعاد مختلف فناوری "تعدیل آب و هوا" و یا به زبان دیگر "باروری ابرها” فراهم شود.
پرسش‌های مطرح شده، گزیده‌ای است که می‌تواند در اذهان علاقه‌مندان از طیف‌ها و اقشار مختلف جامعه اعم از مردم با سطوح علمی مختلف، دانش‌آموزان، دانشجویان، کارشناسان و مدیران مطرح شود.
موضوع های مورد بحث در این کتاب ایده‌های نو و مناسبی را برای سمینار و پایان‌نامه برای دانشجویان رشته‌های مختلف علوم مهندسی، علوم پایه، هواشناسی و برخی رشته‌های علوم‌انسانی و ... فراهم می‌کند.
گفتنی است این کتاب از 10 فصل با سرفصل‌های اصول علمی، مواد و تجهیزات باروری، ملزومات پروژه و روش های اجرا، کارایی باروری ابرها و ارزیابی آن،‌ اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی باروری ابرها، آلودگی هوا و تاثیر آن بر بارش و کارایی باروری ابرها، موضوعات قانونی و حقوقی باروری ابرها، وضعیت جاری و چشم‌انداز آتی، باروری ابرها در ایران و پیوست ها تشکیل شده است.

Posted in: دسته‌بندی نشده