طرح ملی محیط یار در استان البرز کلید خورد.

به نقل از سایت خبری تحلیلی زیست بوم : با آغاز ماه مهر و مهربانی، "طرح ملی محیط یار" با هدف آموزش نکات محیط زیست به کودکان و دانش آموزان و با همکاری کانون استانی فرهنگی- تربیتی شهید فهمیده کلید خورد.
براساس این گزارش، دانش آموزان مقطع پیش دبستانی این کانون در فضایی شاد و مفرح و به صورت علمی و عملی، با مباحثی چون تنوع زیستی، جنگل، خاک، آب، هوا و زباله آشنا می شوند.

گفتنی است آموزش این دوره ها در مهد کودک ها، مدارس، دانشگاه ها، اداره ها و ... در حال برنامه ریزی و اجراست. در پایان این دوره ها دانش آموختگان کارت محیط یار دریافت خواهند کرد.
همچنین به منظور وجود پایگاهی قوی و موثر، شبکه علمی- فرهنگی- اجتماعی منتخب محیط یاران در طول تابستان، در جامعه القرآن گوهردشت کرج تشکیل شد. 
در این طرح، دانش آموزان در هر 3 مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تحت آموزش مباحث کلیدی و پایه ای محیط زیست قرار گرفته و هر یک تبدیل به بازویی قوی برای ارائه و آموزش مباحث زیست محیطی به همکلاسان خود در مدارس شده اند.

 
Posted in: دسته‌بندی نشده