برگزاری نشست سالانه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست کشور در استان البرز

نشست مسوولين جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست كشور باحضور مديران ومسئولين استان البرزباهدف برنامه ريزي وتبادل اطلاعات وبه منظور ارائه راهكارهاي موثردرحفظ محيط زيست كشور درمحل تالار شهيدان نژاد فلاح در روز يكشنبه 30آبان برگزارگرديد. مرضيه حصاري مسوول جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست كرج درابتدا ضمن خوش آمدگويي به مدعوين از حمايتهاي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرزدرمشاركت دراجراي برنامه هاي ساليانه تشكل هاي زيست محيطي استان البرز قدرداني نمود.

مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز درادامه ضمن قدرداني اززحمات وتلاشهاي خانم دكترملاح بنيانگذاروموسس جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست كشور وهمينطور تلاشهاي بي شائبه خانم حصاري دراشاعه فرهنگ زيست محيطي درشهرستان كرج رويكرد توسعه فرهنگ زيست محيطي با بهره گيري ازسازمانهاي مردم نهاد رارويكردي كم هزينه ،فراگيرو بامقبوليت اجتماعي بالا دانست.
مهندس پسنديده ترويج وعمومي سازي فرهنگ عمومي راازنتايج تقويت سازمانهاي مردم نهاد برشمرد و از آنها به عنوان پل ورابط بين مردم ومسئولان دررفع مشكلات اجتماعي يادكرد. ايشان بااشاره به اين كه اعضا اين تشكلها با رغبت وعلاقه براي مشاركت درفعاليتهاي اجتماعي عضوشده وهيچ گونه چشمداشتي ندارند ازجمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست كرج به عنوان يك نقش محوري درحل معضلات زيست محيطي شهرستان كرج ياد كرد وآنها را به عنوان سفيران ونمايندگان درامر حفاظت محيط زيست درآحاد جامعه دانست .
درادامه خانم دكتر ملاح رياست جمعيت مبارزه با آلودگي محيط زيست كشور با اشاره به نقش پررنگ آموزش هاي زيست محيطي در اشاعه فرهنگ زيست محيطي وبااستناد به آيات شريف قرآن خواستار حفاظت محيط زيست درهمه اقشارجامعه گرديد واز تشكلهاي زيست محيطي به عنوان بازوان پرتوان مجموعه دولت ياد كرد.
مهندس قوايي رياست اداره حفاظت محيط زيست كرج ،مهندس دادگورياست شوراي اسلامي شهر كرج،مهندس خدابين عضو شوراي اسلامي شهركرج،مهندس جوادي مشاورمحيط زيست شهردار كرج و جمعي ازپرسنل اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرزنيز ازديگر ميهمانان اين نشست بودند.
 
 
Posted in: دسته‌بندی نشده