طرح جامع مديريت پسماندهاي عمراني و ساختماني استان البرز تدوين مي شود.

 در راستاي ساماندهي و رفع مشكلات در خصوص پسماندهاي خاك و نخاله در كلانشهر كرج ، به اهتمام اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كرج و با مشاركت سازمان مديريت پسماند شهرداري كرج و اتحاديه كاميونداران نشست هم انديشي در خصوص مديريت پسماندهاي ساختماني و عمراني در محل باشگاه ميلاد كرج برگزار گرديد.

معاونت محيط انساني اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز با بيان اين مطلب كه مديريت نخاله هاي ساختماني از موضوعاتي در حوزه پسماند هست كه شايد در مقايسه با موضوع پسماندهاي صنعتي ، پسماندهاي بيمارستاني و حتي پسماندهاي خانگي و شبه خانگي آنگونه كه بايد به آن پرداخته نشده است افزود : براساس آمار، توليد نخاله هاي ساختماني با توجه به نوسازي بافتها و تغيير و تحولات عمراني درشهرها در قياس با زباله هاي خانگي 2 تا 3 برابر ذكر مي شود و اگر به موضوع ساماندهي و مديريت اين دسته از پسماندها توجهي نشود مي توانند ضمن آسيب رساندن به سيماي ظاهري شهرها مشكلات زيست محيطي عديده اي را به وجود بياورند .
وی با اشاره به آنكه نخاله هاي ساختماني به استناد ماده 2 قانون مديريت پسماندها در زمره پسماندهاي عادي تلقي مي شوند تصريح نمود: با اين وجود پسماندهاي ساختماني مي توانند حاوي مواد و پسماندهاي خطرناك هم باشند و بر اين اساس ضرورت دارد كه ساز وكارهاي لازم براي جمع آوري و دفع اصولي اين گروه از پسماندها اعمال گردد.
اين مقام مسئول با بيان اهميت مسئله مديريت پسماندهاي خاك و نخاله ،انجام پروژه هاي عمراني و توليد زايدات مختلف ساختماني در شهرها را امري غير قابل اجتناب توصيف نمود و اظهار داشت: ازعوارض زيست محيطي آوارهاي ساختماني ايجاد گرد وغبار ، سر وصدا ، تاثير بر شرايط فيزيكي و شيميايي محيط زيست ، اثر بر سيماي بصري محيط و تخريب مناطق طبيعي و بكر و همچنين از موارد زيست محيطي در محل هاي دفع اين دسته پسماندها علاوه بر ترافيك ، آلودگي صوت ، توليد گرد و خاك ناشي از تردد خودروها ،امكان انتقال آلودگي به منابع آب و خاك از طريق جريان هوا و نزولات جوي را برشمرد.
ايشان رسيدگي به شكواييه هاي مردمي در ارتباط با انباشت غيراصولي پسماندهاي عمراني در حاشيه شهرها و يا آلودگي هاي حاصل از عمليات ساخت و تخريب را از موارد پيگيري محيط زيست استان دانست و خاطرنشان ساخت : اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز بنا به ماهيت حاكميتي و نظارتي خودش با طرح مسئله و جلب همكاري دستگاههاي ذي مدخل و همه ي واحدهاي اثرگذار در استان موضوع را پيگيري مي كند. وي يادآور شد : يكي از پيشنهادات تشكيل كميته تخصصي خاك و نخاله در ذيل كارگروه پسماند استان است تا با رفع مشكلات مبتلابه اين پسماندها در سطح كلانشهر كرج و شهرستانهاي استان و تدوين طرح جامع مديريت پسماندهاي عمراني و ساختماني استان البرز بتواند در رفع چالش هاي اين حوزه همچون بهينه سازي محل هاي دفع در منطقه حصار ويسه ، ساماندهي منطقه علي آباد گونه ، ارزيابي مناسب حجم و نوع نخاله هاي توليدي در استان ، برنامه ريزي در جهت بازيافت پسماندهاي ساختماني ، پيش بيني نخاله هاي توليدي در سنوات آتي ، ساماندهي شاغلين در اين حرفه در مرحله حمل و در هنگام دفع و حتي روش هاي كاهش حجم نخاله در منشا اثرگذار باشد.
لازم به توضيح است در نشست هم انديشي ساماندهي پسماندهاي خاك و نخاله شهرستان كرج معاونت محيط انساني اداره كل حفاظت محيط زيست استان ، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري كرج و رئيس اتحاديه كاميونداران سخنراني نموده و در ادامه ي نشست با تشكيل پانل تخصصي جلسه پرسش و پاسخ برگزار گرديد.
Posted in: دسته‌بندی نشده