همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن – بهمن 91

محورهای همایش :

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی
گازهای گلخانه ای
عوامل موثر در تخریب لایه ازون
مکانیسم های توسعه پاک(CDM)
مکانیسم های توسعه پاک در محیط زیست و گسترش آن در کشورها
انرژی و محیط زیست
کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست
نانوتکنولوژی و محیط زیست
روشها و مدلسازی در محیط زیست
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست
الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای

ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی
ارزشگذاری اقتصادی تالابها
بررسی خسارت های تغییر اقلیم
ارزشگذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت
حسابداری زیست محیطی
ارزیابی و آمایش سرزمین
ارزیابی های زیست محیطی
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
ارزیابی ریسک زیست محیطی
مدل های آمایش سرزمین
اثرات زیست محیطی پروژه ها و طرحهای کلان
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها

پسماندها و بازیافت
مدیریت پسماندها
مدیریت مواد زائد خطرناک
بازیافت مواد زائد
بازیافت مواد زائد خطرناک

آلودگیهای محیط زیست
آلودگیهای اکوسیستم های آبی
آلودگیهای هوا
آلودگیهای خاک
آلودگیهای صوتی
آلودگیهای صنعتی

حقوق محیط زیست
قوانین و مقررات ملی و بین المللی زیست محیطی
نقاط ضعف و قوت قوانین و مقررات ملی و بین المللی زیست محیطی
تدوین واجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست.
چالشهای منطقه ای و بین المللی زیست محیطی
جرائم زیست محیطی

تنوع زیستی
عوامل موثر در کاهش تنوع زیستی حاصل از بهره برداری از اکوسیستمهای خشکی و آبی
بوم شناسی و حفاظت از آن
مدیریت تالابها
مدیریت مناطق ساحلی
محورهای همایش
برگزار کنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 15 آبان 91
تاریخ برگزاری همایش: 25 و 26 بهمن ماه 91
سایت همایش: www.icecs2013.com
تلفن تماس دبیرخانه: 03112238170
 محل برگزاری: جزیره کیش-مرکز همایشهای بین المللی کیش
ایمیل:
[email protected]
Posted in: دسته‌بندی نشده