عزیمت بانوان کوه‌نورد ایرانی به آمریکا

بانوان عضو تیم در یکی از نشست‌های هم‌اهنگی پیش از سفر

۱۲نفر از بانوان کوه‌نورد ایرانی در ادامه‌ی همکاری‌های مشترک انجمن کوه‌نوردان ایران و باشگاه کوه‌نوردی آمریکا (American Alpine Club) بامداد روز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۱ از فرودگاه امام خمینی و از طریق استانبول به نیویورک و سپس به دنور (مرکز ایالت کلرادو) عزیمت کردند تا به هم‌راه بانوان آمریکایی به مدت دو هفته در پارک ملی کوه‌ راکی (Rocky Mountain National Park) به کوه‌نوردی، سنگ‌نوردی، بولدرینگ و دیواره‌نوردی بپردازند.

نام بانوان عضو انجمن کوه‌نوردان ایران که در این تیم حضور دارند عبارت است از:

۱- پروین سعادت بهشتی  ۲- شهناز قلی‌زاده  ۳- شیما شادمان  ۴- فرنوش رئیسی  ۵- افسر شاندیز  ۶- فریده یزدآبادی  ۷- دنا الیکایی 

۸- فاطمه واقف  ۹- شیرین موسیوند  ۱۰- مهسا حکام‌زاده  ۱۱- پرستو ابریشمی  ۱۲- نادیا تاجی  ۱۳- معصومه قاسمی

پ ن

پرستو ابریشمی به‌دلیل هم‌زمان شدن سفرش به هیمالیا (مربی تیم هیئت تهران و البرز) از این سفر انصراف داد.

پروانه کاظمی عضو تیم بود که در آستانه‌ی سفر به نپال - برای صعود به اورست و لوتسه - از این سفر انصراف داد.

برای بانوان ایرانی سفری خوب هم‌راه با دست‌آوردهای باارزش آرزو می‌کنیم.

پ ن

در بین بانوان عضو این تیم چند نفر از مربیان فدراسیون کوه‌نوردی حضور دارند، فرنوش رئیسی، مهسا حکام‌زاده، پرستو ابریشمی، نادیا تاجی و شیما شادمان.