مرگ ببر سيبري تنها راه رهائي اش بود، بر مبنا اصل ديناميک حيات وحش در اکوسيستم، تغيير مکان حيات وحش وجاهت علمي ندارد (بخش 1)

مطالعه اکولوژيکي حيات وحش نياز به شناسائي نيرو هايي که از طريق محيط زيست در ارتباط با سير تکاملي  و وضعيت آتي جمعيت آنها اعمال مي شود دارد.  تاثر مرگ ببر سيبري بهانه اي شد مروري کوتاه بر سلسله مراتب ديناميک حيات وحش داشته و مکانيزم هاي کنترل طبيعي جمعيت حيات وحش را يادآور شويم . بر مبنا اصل ديناميک حيات وحش تغيير مکان و جابجائي حيات وحش از زيستگاه طبيعي آن برابر با محکوم  کردن جاندار به مرگ تدريجي مي باشد. ببر سيبري خوش شانس بود که از اين عذاب و زوال تدريجي رهائي يافت.(MacArthor,1967 , Murray ,1979 , Batcheler ,1968 , Boecklen ,1984 , Diamond , 1981)  شايد گفته شود عمر اکثر اين جانوران در باغ وحش ها طولاني تر از طبيعت است. که بايد ياد آور شد آن ديگر حيات وحش نيست بلکه موجود بخت برگشته غير اهلي و غير وحشي مي باشد که اسير و گرفتار  ... “مرگ ببر سيبري تنها راه رهائي اش بود، بر مبنا اصل ديناميک حيات وحش در اکوسيستم، تغيير مکان حيات وحش وجاهت علمي ندارد (بخش 1)”

Continue Reading ←

Professionals

Joomla! 2.5 continues development of the Joomla Framework and CMS as a powerful and flexible way to bring your vision of the web to reality. With the administrator now fully MVC, the ability to control its look and the management of extensions is now complete.  ... “Professionals”

Continue Reading ←

Posted in: دسته‌بندی نشده

حیوانات برتر سال 2010

سال گذشته ، Victoria Bensch سه ساله از منزل خود در ایالت آریزونای آمریگا گم شد و پس از سه شب بسیار سرد ، در آغوش سگ باوفای خود ، Blue ، زنده و سالم پیدا شد . جالب آن که بر اساس بررسی های صورت پذیرفته ، طی مدت زمان یاد شده ، سگ فوق علاوه بر گرم نگاه داشتن این کودک با حیوانات موذی صحرا نیز به جنگ پرداخته بود . Pearl از جمله سگهایی بود که به مراکز نگهداری حیوانات بی خانمان سپرده شده بود . اما پس از مدتی این سگ به بخش عملیات اداره آتش نشانی لوس آنجلس آمریکا پیوست و سپس موفق شد تا در زلزله هائیتی ، جان 12 نفر را طی 17 روز نجات دهد و مدال ASPCA را دریافت کند . Boston با حضور در فیلم آوریل به همراه هنرپیشه های مشهوری سبب شد تا بسیاری از بینندگان این فیلم ،  ... “حیوانات برتر سال 2010”

Continue Reading ←

Posted in: دسته‌بندی نشده

کف ساز و کار هاي حفاظتي مورد نياز جهت کنترل ورود و مديريت محصولات تراريخته در کشور (بخش پاياني)

شکل ورود محصولات تراريخته به کشور و خارج از دو حالت عمده نمي تواند بوده باشد :1. نفوذ و ورود غير مجاز از مرز هاي آبي (بويژه رود خانه ها) و خاکي: ضرورت دارد با همکاري ديگر کشور هاي منطقه با ايجاد و توسعه سيستم هشدار قبلي تحت کنترل در آيد.2. ورود از مجاري رسمي که شامل حالت هاي زير مي گردد: استفاده در آزمايشگاه و صنايع استفاده داروئي براي انسان استفاده داروئي براي دام استفاده در سيستم باز : حمل ، توزيع ، کشت و...­ ساز و کار کنترل1. درخواست دهنده: مستندات و نتائج تحقيقات آزمايشگاهي و ميداني را همراه با گزارش ارزيابي ريسک تنوع زيستي به دبيرخانه مرجع ملي ارائه نمايد؛2. درخواست از طريق کميته تخصصي مرجع ملي (افراد متخصصي که از طريق مراجع علمي و دانشگاهي، بدنه هاي کارشناسي دستگاه هاي ذيربط،NGO ها و... انتخاب مي شوند) بررسي و گزارش تحليلی با پيشنهاد مشخص به شوراي ملي  ... “کف ساز و کار هاي حفاظتي مورد نياز جهت کنترل ورود و مديريت محصولات تراريخته در کشور (بخش پاياني)”

Continue Reading ←

پىشنهاد برای کنترل جمعیت ببرهای میانکاله

از گوشه و کنار خبر می رسد که سازمان محیط زیست قصد دارد گونه های جدید حیوانات را به کشور وارد کند. به هر حال فکر کنم تنها دلیل این کار تجربه موفق سازمان در ورود ببر سیبری و اریکس است. همان طور که میدانید از ابتدای ورود ببر سیبری به کشور حدود ۲۵۰ قلاده ببر از همان یک جفت ببر وحشی تکثیر شده و الان در  منطقه میانکاله با مشکل انبوهی ببر روبرو هستیم. گیاهان زیستگاه اریکس هم که به دلیل سرعت تکثیر این گونه در حال نابودی است. پیشنهاد می کنم برای کنترل جمعیت اریکس ها تعدادی از ببرهای سیبری میانکاله را به  آنجا منتقل کنیم تا هم نژاد ببر در کشور زیاد شود و هم جمعیت اریکس ها به تعادل برسد. نباید از تجربه منتقل کنندگان آهوی ایرانی غافل بود. چون با این روشها تعداد ببرها هم کنترل می شود. کار را به کاردان بسپاریم.    ... “پىشنهاد برای کنترل جمعیت ببرهای میانکاله”

Continue Reading ←

Posted in: دسته‌بندی نشده

محصولات غذائي تراريخته نقطه تقابل امنيت غذائي (Food Security) با سلامت غذائي (Food Safety)

در ارتباط با محصولات غذائي حاوي مواد سازواره تغيير يافته ياد آور مي گردد که در واقع دو سياست پذيرفته شده جهاني يعني امنيت غذائي (Food Security) و سلامت غذائي (Food Safety) در تقابل هم قرار مي گيرند. در امريکاي شمالي، استراليا، آسيا و... سطح قابل توجهي از زراعت از جمله سويا ، ذرت و ... محصولات حاوي مواد سازواره تغيير يافته توليد مي کنند. مواد غذائي ثانويه از اين نوع محصولات از قبيل روغن و ... در سطح وسيعي از جهان توزيع مي شود و با حذف اين توليدات از سبد غذائي انسان به نظر نمي رسد امنيت غذائي قابل تامين باشد. اينکه در سطح جهاني استفاده پژشکي مستقيم از قبيل ويروس هاي نو ترکيبي (Recombinant Viruses) ، insulin و ... براي انسان مجاز شمرده مي شود ولي استفاده دارو هاي مشابه براي دام منع شده جاي بحث دارد. جهت اتخاذ سياست نياز به تحقيق و پايش مستمر مي  ... “محصولات غذائي تراريخته نقطه تقابل امنيت غذائي (Food Security) با سلامت غذائي (Food Safety)”

Continue Reading ←

واژه شناسي و تعريف مفهومي تراريخته (Living Modified Organism)

نظر به نقش ويرانگري که سازواره تغيير يافته و محصولات تراريخته مي تواند در محيط زيست طبيعي و سلامت گياه، جانور و انسان داشته باشد اطلاع رساني به عموم و مشارکت مردم در تصميم گيري از مرحله الحاق به پروتکل، مصوبه ملي، تدوين آئين نامه و... در دستور کار اغلب کشور ها بوده است. اصولاً محصولات غذائي توليد شده از سازواره تغيير يافته بايستي با لوگو شفاف مشخص شود و استفاده کننده با علم به خطرات احتمالي مبادرت به تهيه آن نمايد. مهم تر از آن واژه مفهومي تراريخته بايستي به عموم تفهيم شود.واژه تراريخته از نظر حقوقي(حسب لايحه ايمني) به سازواره زنده تغيير شکل يافته گفته مي شود به جايLMO بکار برده شده است. ضرورت دارد در آئين نامه به جاي Living Modified Organism ، سازواره زنده تغيير يافته بکار برده شود زيرا تغيير ممکن است در شکل، رنگ يا رفتار و سرشت گونه حاصل شده باشد.از نظر علمي  ... “واژه شناسي و تعريف مفهومي تراريخته (Living Modified Organism)”

Continue Reading ←

مبحث "تراريخته" يا به بياني "سازواره زنده تغيير شکل يافته" (LMO) بازيچه نيست و مصلحت انديشي متداول را برنمي تابد

فضاي کاري مسموم را ترک و هواي سم آلود تهران را در مي نورديم اين با در جلسه اي حضور پيدا مي کنيم که پيش نويس آئين نامه اجرائي قانون سلامت زيستي قرار است نهائي شود ، در ارتباط با آئين نامه مزبور، اسناد بالاسري (قانون مربوطه ، پروتکل کارتاهنا و ...) و دستورالعمل هاي اجرائي متداول در ديگر کشورها ، نور کافي بر تاريکي هاي مبحث مي تابانند تا حداقل در اين مورد خاص سردرگم نباشيم. سمت و سوئي پيش نويس آئين نامه تدوين شده با پروتکل کارتاهنا مرتبط با کنوانسيون تنوع زيستي (The Cartagena , Columbia Protocol on CBD) همخواني ندارد. پروتکل مزبور با محوريت کنترل اثرات محصولات تراريخته(LMOs) بر تنوع زيستي تنظيم شده است. در پيش نويس آئين نامه ارائه شده به غير از مناطق چهارگانه محيط زيست بقيه یعني 93% محيط زيست طبيعي که تحت مديريت سازمان متبوع مي باشد مورد اشاره قرار نگرفته است.پروتکل کارتاهنا  ... “مبحث "تراريخته" يا به بياني "سازواره زنده تغيير شکل يافته" (LMO) بازيچه نيست و مصلحت انديشي متداول را برنمي تابد”

Continue Reading ←

جاده.

جمعه پیش سحر و محدثه دوباره رفته بودند طرف‌های تم گران. یک جلسه‌ای گذاشته بودند با معلم‌ها و مدیرهای آن طرف‌ها که از دوستانمان هستند. تا فکر کنند ببینند آنجا اوضاع چه‌طور است، کمبودها چیست، چه کار می‌شود کرد … سحر می‌گفت در جاده که می‌آمدیم به محدثه می‌گفتم به تعداد تابلوهایی که در جاده نوشته است فلان روستا و بعد آخرش رویش خط کشیده است، جای کار وجود دارد در این کشور … من هم مدتی است به همین فکر می‌کنم. به تمام آدم‌هایی که سرشان به تنشان می‌ارزد و در تهران جمعند. به تمام آدم‌هایی که سرشان به تنشان می‌ارزد و از این کشور می‌روند. به تمام آن آدم‌ها که اگر پخش بشوند چه غوغایی به پا می‌شود در این کشور. به غوغایی که به آرزوی دست نیافتنی می‌ماند. به کشوری که هر روز فقیرتر می‌شود از آدم‌هایش … سارا دیروز می‌گفت به آینده فکر کرده است. اینکه  ... “جاده.”

Continue Reading ←

Beginners

If this is your first Joomla! site or your first web site, you have come to the right place. Joomla will help you get your website up and running quickly and easily. Start off using your site by logging in using the administrator account you created when you installed Joomla.  ... “Beginners”

Continue Reading ←

Posted in: دسته‌بندی نشده