آگامای صخره ای فلس درشت

این عکس رو در نزدیکی فرهاد تراش گرفتم دقیقا بین هرکول و فرهاد تراش 15/03/90

نام علمی : laudakia nupta

نام انگلیسی : large scaled rock agama

نام فارسی : آگامای صخره ای فلس درشت

مشخصات: فلسهای پشتی یکنواخت، فلسهای میانی پشتی در ردیف‌های طولی مورب که پهنای آنها بیشتر از طول و به تعداد 16 تا 20 ردیف مشخص، دم کم و بیش به بندهای مجزا تقسیم شده که در دو سوم ابتدایی، هر بند از بیش از دو حلقه فلسی تشکیل یافته که از پهلو مشخص هستند و یا اینکه بندهای دم نامشخص هستند. رنگ آمیزی: سطح رویی بدن قهوه ای روشن، زیتونی، سبز کمرنگ یا قهوه ای تیره، با تعدادی فلسهای زرد و سیاه پراکنده؛ یک سوم یا نصف انتهایی دم سیاه یا قهوه ای تیره؛ سطح شکمی خرمایی روشن، چانه، گلو و قفسه سینه در نر آبی تیره، اغلب با لکه‌های رنگی روشن؛ جوانها با آثار عرضی تیره بر پشت که با افزایش سن شبکه ای می شوند. در نرهای زیر گونه L.n.fusca تمام سر زرد که در فصل زاد و ولد بیشتر دیده می شود؛ و نیز بدن، اندامهای حرکتی و دم قهواه ای تیره تا سیاه دودی است. زیستگاه: نواحی کوهستانها، در میان صخره‌های بزرگ آهکی، چینه‌هایی که دارای شکاف‌های عمیق اند، اطراف محلهای سکونت انسان معمولاً روی دیوارها، بناهای ساخته شده از آجرهای گلی، مقبره‌ها و گورستانهای قدیمی، خرابه‌ها، با پوشش گیاهی پراکنده بوته ای و درختچه ای همراه با علفها و گیاهان یکساله. عادات و رفتار: در گرمترین ساعات روز فعالیت می کنند. اغلب در بلندترین مکان نظیر روی صخره‌ها، بر آمدگی‌ها، حتی روی دیوار و پشت بام خانه‌ها، طوری می نشینند که تا محدوده زیادی را برای یافتن شکار زیر نظر داشته باشند. رژیم گوشتخواری و گیاه خواری دارند، از حشرات و لارو آنها، عنکبوتیان و نیز دیگر مهره دارانی که بتوانند آنها را شکار کنند و از پای در آورند تغذیه می کنند. اکثراً در همان محلی که به عنوان مخفیگاه انتخاب می کنند، مثل زیر سنگهای بزرگ، شکاف صخره‌ها و دیوارها، حفره‌ها و سنگ چینها تخم گذاری می کنند. ممکن است تعداد زیادی تخم مربوط به چندین آگاما در یک جا دیده شود. پراکندگی جهانی: عراق، ایران، افغانستان، پاکستان. اندازه: نوک پوزه تا مخرج 168 میلیمتر دم 341 میلیمتر. ملاحظات: محل نمونه تیپیک زیر گونه L.n.nupta از تخت جمشید در ایران و محل نمونه تیپیک زیر گونه L.n.fusca در ایران از کاگان و نزدیک جالق واقع در استان سیستان و بلوچستان می باشد. زیر گونه fusca توسط Khan 2002 یک گونه کامل معرفی شده است. در ایران زیر گونه fusca از جنوب شرقی گزارش شده است. عکس: حر منصوری     منیع اطلاعات گونه:http://www.irandeserts.com