خشکیدن 12 هزار اصله درخت طی یک ماه به خاطر آلودگی زیست محیطی پالایشگاه اصفهان

در ادامه جنون درخت کشی در اصفهان ، طی یک ماه ١٢ هزار اصله درخت در حاشیه پالایشگاه اصفهان در اثر آلودگی های زیست محیطی خشکید و تلاشهای ١۵ ساله برای نگهداری و آبیاری آنها از بین رفت .

پالایشگاه اصفهان در کنار نیروگاه شهید محمد منتظری در منطقه ای از شهر اصفهان قرار گرفته اند که همه ی آلودگی های زیست محیطی تولید شده توسط بادهای فصلی به سمت شهر اصفهان هدایت می شود. در کنار همه آلودگی های زیست محیطی ایجاد شده توسط نیروگاه و پالایشگاه ، شوربختانه دو سال پیش در اقدامی غیر قانونی و ضد زیست محیطی شاهد گسترش پالایشگاه اصفهان بودیم و در واقع پالایشگاه جدیدی در کنار پالایشگاه قدیم اصفهان ایجاد شد. این در حالی بود که احداث صنایع در شعاع ۵٠ کیلومتری شهرهای بزرگ ممنوع است و پالایشگاه جدید تنها ۵ کیلومتر با مرکز شهر اصفهان فاصله دارد .
همانطور که پیش از این در این وبلاگ نیز اشاره شده است ( لینک های پائین مطلب ) احداث پالایشگاه جدید در فاصله ۵ کیلومتری شهر اصفهان با مخالفتهای فراوان کارشناسان ، سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی ، اداره کل محیط زیست اصفهان و حتی شورای شهر و شهرداری اصفهان مواجه شد ولی نهایتاً بر خلاف مصالح زیست محیطی طرح توسعه پالایشگاه اصفهان اجرا شد تا نفس تنگ شهر اصفهان تنگ تر شود.


این بار آلودگی های زیست محیطی و نشت مواد نفتی از پالایشگاه اصفهان باعث خشکیدن ١٢٠٠٠ اصله درخت کاج شده است. اصفهان دومین شهر آلوده ایران است و در برخی بیماریهای ناشی از آلودگی های زیست محیطی نظیر سرطان و ام اس در ایران و گاهاً جهان پیشتاز است اما افسوس که گوش شنوایی نیست ! نصف جهان در سرازیری نابودی قرار دارد ، میراث فرهنگی و میراث طبیعی اش هر روز بیش از گذشته مورد تجاوز دیوانه وار صنایعی قرار می گیرد که در تضاد با توسعه پایدار شهر و استان اصفهان هستند .


مطالب مرتبط :
خسارت 250 میلیون تومانی نشت مواد نفتی به شهرداری اصفهان

اسلحه پالایشگاه روی شقیقه اصفهان

نکته جالبی از مصوبات دومین سفر استانی اصفهان در حوزه محیط زیست !

کلاهی که بر سر نصف جهان گذاشتند ؛ پالایشگاه در 5 کیلومتری اصفهان

Posted in: دسته‌بندی نشده