فکر می کنید چه دلیلی می تواند این کار را توجیه کند؟

وقتی این خبر را خواندم بلافاصله دست به کیبرد شدم تا کلی بدو بیراه منتشر کنم و مسببین را به باد انتقاد و داد و بیداد بگیرم. لحظه ای فکر کردم نه بهتر است اینگونه فکر کنیم که حتمن دلیلی پشت این قضیه است؟ نیست؟ گفتیم یکدفعه هم شده دایی جان ناپلئونی برخورد نکنم. فقط ترا به هرکسی و هر چیزی که قبول دارید یک توجیهی برای این کار بیابید تا من به دایی جان ناپلئون بیشتر ارادت پیدا نکنم. در ضمن با تشکر بسیار از دیده بان سبز کرمان برای انتشار این مدارک ناب!