گربه های محل را بکشید، جادوگر با گربه جادو می کند !

دیده بان حقوق حیوانات: ظاهرا در روزگار سیاست زده فعلی حتی حیوانات هم از گزند برخوردهای سیاسی در امان نیستند. در همین راستا اخیرا عده ای اقدام به نوشتن جملاتی بر در و دیوار شهر کرده اند با این مضمون که با کشتن گربه های محل، جادوی جادوگر را باطل کنید. اینکه جادوگر کیست و مقصود نویسنده/ نویسندگان از چنین اقدامی کدام شخص یا گروه است به مقوله حقوق حیوانات مرتبط نیست ولی تبلیغ خشونت با حیوانات و کشتن آنها نقض صریح حقوق حیوانات است.

به گزارش آینده یکی از این نوشته ها بر وضوخانه نماز جمعه میدان انقلاب و دیگری حوالی میدان سپاه درج شده. خواسته نویسنده این است: جادوگر با گربه جادو می کند، گربه های محل را بکشید تا زنده و سلامت باشید!
این اقدام اگر به هر دلیل قابل پیگرد نباشد به جرم ایراد صدمه به تاسیسات و امکانات شهری قابل پیگرد خواهد بود.

Posted in: دسته‌بندی نشده