ساختمانهاي آينده

                                                                                                                                                                 

ساختمانهاي آينده نگاهي عميق به طراحي زيستي و استفاده از گياهان دارند از اين ميان، ديوارهاي سبزي كه دما و هواي محيط را تنظيم مي‌كنند.
به گزارش خبرگزاري مهر، ديوارهاي سبزي كه نفس مي‌كشند، محيط را تصفيه و دما را تنظيم مي‌كنند. اين آخرين مرز از طراحي زيستي است.
هر روز در نقاط مختلف دنيا بر تعداد پروژه‌هايي كه در آنها گياهان در ساختار داخلي ساختمانها نقش كليدي ايفا مي‌كنند افزوده مي‌شود.
اين گياهان نه تنها از نظر زيبايي شناختي ساختمان اهميت دارند بلكه قادرند همانند فيلتر طبيعي هوا عمل كرده و دما و رطوبت را تنظيم كنند.
بعضي از اين پروژه‌ها از جمله ساختمان "ديوارهاي زنده" در مادريد، كپنهاگ و آكلند به واقعيت تبديل شده‌اند درحالي كه ساختمانهاي متحولانه‌تري هنوز در مرحله ساخت قرار دارند.
از جمله مهمترين اين ساختمانهاي آينده مي‌توان به "تراسهاي بيروت" (Beirut Terraces) در پايتخت لبنان، "مسكن زيستي" (eco-housing) در نانجينگ چين و "خيابان عمودي" (vertical street) در ملبورن اشاره كرد.
"خيابان عمودي" در سال آينده به اتمام مي‌رسد. سراسر سطح هر يك از 6 طبقه اين ساختمان يك باغ واحد را مي‌سازند. داخل اين باغها درختاني كاشته مي‌شوند كه طول آنها مي‌تواند حداكثر به 10 متر برسد.