شهر هست،خيابان هست،كوچه هست، اما درخت دیگر نيست

زنده یاد یاسر انصاری کجوری   از ميان همه شهرها شهر تو خيابان ها خياباني كه تو مي پسندي و كوچه ها.... كوچه اي كه تو در آن عاشق شدي كنار درختي كهن قرار مي گذاريم   بامداد ما از شب گذشته آغاز مي شود كه شور ديدنت خيال خواب را شعبده مي كند   لحظه قرار شهر هست،خيابان هست،كوچه هست اما درخت نيست تا يادت بياورد با من قرار داشته اي   (شعر از کیوان مهرگان ، روزنامه نگار و همکار ارجمندم که در غم فراغ یاسر این شعر را سروده )
Posted in: دسته‌بندی نشده