چه کسی دریاچه ی ارومیه را خشک کرد؟ و بعد …

 

ده ماه پیش سوالی را روی این وب سایت مطرح کردم: چه کسی دریاچه ی ارومیه را خشک کرد؟

در طی این مدت حدود چهل مطلب در مورد دلایل خشک شدن دریاچه و روند خشک شدنش حدود روی سایت درج کردم که نشان می دهد در بهترین شرایط بیش از نیمی از آنچه امروز در دریاچه ی ارومیه رخ می دهد ناشی از عوامل انسانی است و نه طبیعی. 

حالا می خواهم سوال جدیدی مطرح کنم. خشک شدن دریاچه ی ارومیه چه پیامدهایی خواهد داشت؟

مثلا این روزها دائم از اثرات انتشار نمک در منطقه صحبت می شود بدون آنکه کسی به درستی و دقت اشاره کند که چقدر نمک و کجا؟ مثلا اگر می گوییم بمب نمکی اکس تنی، این عدد اکس را از کجا آورده ایم؟ این نمک کجا فرود می آید؟ 

مثلا اگر به این نقشه روی سایت سازمان بهداشت جهانی دقت کنید می بینید که  منطقه ی دریاچه ی ارومیه جزوی نقاطی از کشور معرفی شده است که در مقابل پیامدهای ناشی از وزش بادهای تند آسیب پذیر است. به عبارت بهتر در این منطقه احتمال وزش بادهای تند نسبت به بخش عمده ای از نقاط کشور بیشتر است. آیا این یک پیام هشدار آمیز برای ما است؟

در این باره بیشتر می نویسم.