تنفس در فعالیت کشاورزی ارومیه اقتصادی است

باید به داد مدیریت در بحرانِ خشکیدن درياچه اروميه رسید، سونامی نمک ریشه کشاورزی آذربایجان غربی را می خشکاند

دست بر روی دست نهادن چاره نیست، اگر چه تقریباً هیچ یک از فعالان دنیای مجازی بخش منابع طبیعی و محیط زیست کشور با طرح حوضه به حوضه موافق نبودند ولی برای نجات دریاچه در تکاپوی تهیه و ترسیم راهی مناسبند

اگر با عدم موافقت مجلس در رد دو فوریت طرح نظر موافق و همراهی با مجلس داشتند و طرح انتقال را یک کار عبث و زمینه ساز بازار گرمی

Posted in: دسته‌بندی نشده